Een initiatief door en voor de bewoners in de Reit

WIM ADRIAANSEN, “EEN VEILIGE WIJK, IS EEN GEZONDE WIJK, zéker ook met meer AED’s”

Door Guus van Gorp: Wim Adriaansen woont al jaren in Tilburg West en heeft er veel zien veranderen,”ik kies niet voor een afwachtende houding. Zelfwerkzaamheid is voor mij, zélf de handen uit de mouwen steken. Zo versterk je de veiligheidbeleving van mensen, maar kun je ook bijdrage aan betere gezondheidszorg, ook uit preventief  oogpunt. Stichting AED Tilburg maakt zich sterk voor behoud en versterking van een stedelijk dekkend netwerk van AED-apparaten die bediend worden door goed opgeleide vrijwilligers. Want bij hartreanimatie zijn de eerste 6 minuten essentieel. Dat is letterlijk hart voor mensen.AED 1

 

Ook Piet van Erp, coördinator bij Stichting AED Tilburg is er duidelijk over:”Een hartstilstand komt altijd onverwacht”. Per AED, wat staat voor Automatische Externe Defibrillator, zijn dan ook minstens 15 opgeleide vriijwilligers nodig. Zodat je op de plek des onheils LEVENSREDDEND minstens 2 hulpverleners beschikbaar hebt in geval van een gemelde hartstilstand. Natuurlijk werken we vervolgens samen met professionals. Maar die eerste 6 minuten door inbreng van Stichting AED zijn zó essentieel, dat de stichting in de loop der tijd ook veel goodwill heeft opgebouwd en daarmee ook een netwerk aan belanghebbenden en sponsors, waaronder de Hartstichting. Ook de training en nazorg is zodoende goed gewaarborgd, met ook nascholing en bijscholing.

AED 2

Op die koude en zonnige donderdag in Maart, zit de loop er goed in rondom Winkelcentrum Westermarkt, want ook de weekmarkt staat er met altijd mensen die hun mening kwijt willen. Daarbij gezondheidszorg op peil houden staat ook hoog op de agenda van velen. Eén ding is zeker, vrijwilligerswerk lééft in Tilburg West. Waar veel mensen samenzijn is de aanwezigheid van een AED  van extra belang. Vrijwilligerswerk met hart en ziel. Wim Adriaansen:” een goede reden om hier 5 maart de aftrap te doen van een campagne die ook Tilburg West met voldoende AED’s  “hartsafe” maakt. Verschillende apparaten hangen er al in de wijk, ook in andere wijken neemt de dekking toe, maar het kan altijd meer, want een hartstilstand kan jong en oud treffen. Ook de plaatselijke politiek steunt dit mooie werk meer en meer, evenals wijkraad Bosrijk, welzijnsplatform Contour de Twern, maar ook de winkeliers. Vrijwilligers zijn welkom maar ook sponsoren

Meer weten: www.aedtilburg.nl  www.hartstichting.nl  www.6minuten.nl