Een initiatief door en voor de bewoners in de Reit

VERGADERING WIJKRAAD

Notulen vergadering 28 maart 2019.

Aanwezig: Carien Ansems, Ans de Bont, Jan Mutsaers, Paula Kok, Piet van Berkel, Myriam van Loon, Jan v.d.Laar (later aangeschoven), Joop Vissers, Alex van Assouw, Hanneke Bergmans, Ton Hafkemeijer, Evy van Riel, Monique van de Ven, Marion van Beurden, Linda de Rooij (website).1. Opening

Carien opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Er wordt even stil gestaan bij het overlijden van mevrouw van Disseldorp.2. Website ( niet vermeldt op de agenda).

Linda de Rooij (Schakelring) geeft toelichting op de nieuwe website.

Na overleg met diverse personen is er flink gesleuteld aan de website.

Jammer dat de samenwerking met de wijk ( Huis van de Reit) niet duidelijk naar voren komt.

Belangrijk van de website is dat men nu duidelijk kan zien welke woonvormen men op Zonnehof heeft.

Ook de vaste activiteiten zijn te zien op de website.

Vanuit de groep nog een aantal opties:- De Zonnewijzer , zodat familieleden van cliënten op de hoogte zijn van het wel en wee binnen Zonnehof. – Link naar website Verbeter de Reit .- Link naar Wijkraad Tilburg 3 West (Wijkkrant).

De vergadering is van mening dat de dagelijkse activiteiten te zien moeten zijn op de TV schermen in het gebouw.3. Monique van de Ven-Deijkers , wijkverpleegkundige.

Vanaf 1-2-2019 is op men gestart met een thuiszorgteam.

Zij geeft toelichting  op de Pallitatieve Terminale Thuis Zorg die Schakelring aanbiedt.

Monique gaat een omschrijving van hun taken op papier zetten en zorgt dat alle leden dit krijgt.4. Gezellig samen naar Zonnehof:- Wijkgericht, wijkbewoners zijn welkom op Zonnehof.- Signalen: Wijkbewoners die voorbij de Academielaan wonen willen meer informatie.

Opties: Folderen in de wijk en tijdens Buurtcafe.

Er wordt een groep gevormd die dit nader gaat onderzoeken ( Evy van Riel, Alex van Assouw en Ans de Bont).5. Bewoners voor bewoners:- Gericht op de bewoners op Zonnehof.- De cliëntenraad heeft veel bewoners bezocht en gevraagd naar hun ervaring van wonen op Zonnehof.- Er zijn 4 Gastdames die de bewoners ondersteunen in het leggen van contacten.6. Dementievriendelijke wijk.

Evy van Riel: Netwerk ligt even stil.

Vanaf september wordt er op verschillende plaatsen in de wijken een netwerkbijeenkomst gehouden.

Extra aandacht voor Abdij  Torenbuurt.

Alex merkt op dat de vergadering destijds gekozen heeft om zich alleen te beperken tot de directe omgeving van Zonnehof.

Abdij/Torenbuurt heeft een bewonerscommissie, Joop Visser en Jan v.d.Laar nemen ook deel aan de vergaderingen van deze commissie.

Marion van Beurden heeft in  een gesprek met Natascha Verhaaren (omgevingsmanager Gemeente Tilburg) gevraagd of de Gemeente een extra “potje”heeft voor de activiteiten van Zonnehof daar veel wijkbewoners gebruik maken van de “pot” van Zonnehof bewoners.

Natascha zoekt het uit en staat er volledig achter.7. Wijkfeest Zonnehof.8. Het wijkfeest wordt dit jaar op 23 juni van 13.00 tot 17.00 gehouden.

Bij goed weer , buiten aan de voorkant, bij slecht weer in de Brasserie.

Er vinden diverse optredens plaats.

Tevens staan er 6 marktkramen met o.a. Buurtcafé, cliëntenraad, voorlichting Zonnehof, Mama Mia en nog 2 plaatsen nader in te vullen.9. Rondvraag:

Piet : Parkeerbeleid. Is inmiddels opgelost, overal weer gratis parkeren.

Paula: Er staat al erg lang een oranje fiets in de Mangrovestraat, bij navraag blijkt de fiets regelmatig te worden gebruikt.

Graag zwarte inkt gebruiken bij het afdrukken van de menukaart daar hij nauwelijks te lezen is.

Joop : 5 oktober Seniorenbeurs in de Euroscoop( de laatste keer op deze locatie).

Myriam: Flyer Beter 3 West. Beter bekend maken onder bewoners/wijkbewoners.

Stuurt de flyer  digitaal naar Alex.

Volgende vergadering is op donderdag 13 juni 2019.