Verbeter de Reit

Een initiatief door en voor de bewoners in de Reit

"Verbeter de Reit" is een initiatief van enkele bewoners uit de wijk, voor verbetering van de Reit.

We willen met buurtacties leuke initiatieven ondernemen om de Reit te verbeteren. Dit kan alleen als u actief met ons mee wilt doen. Op deze site houden wij u op de hoogte van de initiatieven en eventuele evenementen of andere informatie over de Reit.

Andere initiatieven:

INFO
Voor meer contact en informatie over "Verbeter de Reit": Klik hier voor het contactformulier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke laatste vrijdag van de maand van 17.00 tot 19:00  uur is de buurtkroeg open

BLOEDPRIKPOST ZONNENHOF, HUIS VAN DE REIT

Sinds 2018 heeft Zonnehof, huis van de Reit een bloedprikpost .

15BloedPrikken.jpg

Met de nieuwe prikpost bereidt Zonnehof haar service verder uit.
We willen graag tegemoet komen aan de wensen van huurders , bewoners en wijkbewoners, zei Carien Ansems, leidinggevende zorg en welzijn van Zonnehof.
Het voordeel is dat ook bezoekers terecht kunnen Iedere DINSDAG en WOENSDAGMORGEN  van 8.30 tot 9.30 uur.

Vanzelfsprekend zijn er op de prikpost ervaren medewerkers van D.B. En de bijbehorende trombosediensten werkzaam.

 

Albers en van Dommelen Fysio- en Manuele therapie

 

Samenwerking Fitness (Senioren)14_Fitnessruimte

Fysio- en Manuele therapie Albers en Van Dommelen en Locatie Zonnehof van Schakelring in de wijk De Reit in Tilburg zijn een unieke samenwerking aangegaan. Dit initiatief is gericht op het stimuleren van bewegen door ouderen onder professionele begeleiding in een prettige omgeving, in kleine groepen met persoonlijke aandacht.

Voor meer info: Albers en van Dommelen

 

MUZIEKLES IN ZONNEHOF, HUIS VAN DE REIT

MUZIEKLES
De les word verzorgd door Johan Koremans een vrijwilliger met talent.
Het idee heerst dat het om zware klassieke muziek gaat, maar dat is niet zo….
Met de uitleg van componist en muziek stukken verademend mooi.
Er zijn nog plaatsen over,.
Tijd van 10.30-12.00 uur op vrijdag, en ook op dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur

Wel even aanmelden bij Carien Ansems telef.nr. 013 4624012

Kosten 50 eurocent  voor koffie of thee met koekje..

BURGERNET

BURGERNETBERICHT

Goede voornemens voor 2018

Heeft u nog goede voornemens voor het nieuwe jaar. Wij wel. Wij willen nog meer boeven vangen en het liefst op heterdaad. Als het misdrijf nog ‘vers’ is, zijn er vaak nog bruikbare sporen. De dader en z’n buit zijn vaak nog te achterhalen. Daarnaast geeft een snelle aanhouding voldoening aan uw en ons rechtsgevoel. De boef is immers van de straat. Een bijkomend voordeel is dat het ons achteraf enorm veel recherchewerk scheelt.

112 daar vang je boeven mee!

U kent ongetwijfeld het motto ”112 daar red je levens mee”. Minder bekend is dat alarmnummer 112 ook gebeld mag worden om boeven te vangen. Als er een misdrijf wordt gepleegd en de dader is nog in de buurt, bel dan onmiddellijk 112. De meldkamer stuurt dan met spoed de politie naar de plek des onheil. De agenten kunnen de dader dan vaak direct nog op heterdaad arresteren.

Enkele situaties

Een paar voorbeelden:

– U komt thuis en er is ingebroken, tegelijkertijd ziet u de dader uw huis uit vluchten.

– U bent slachtoffer van een beroving op straat en de dader maakt zich uit de voeten.

– U ziet hoe iemand een auto openbreekt.

– U bent aan het winkelen en ziet hoe een winkelier overvallen wordt.

– Of u bent getuige van een mishandeling.

In al dit soort gevallen is de dader nog in de buurt. Als u direct 112 belt, komt de politie snel ter plaatse. Het landelijke politienummer 0900-8844 belt u voor minder dringende zaken, bijvoorbeeld voor advies, het melden van overlast of voor een afspraak met uw wijkagent.

Signalement

Als u slachtoffer of getuige bent, neem dan de dader goed in u op. Probeer de kenmerken te onthouden. Als getuige kunt u eventueel een foto of filmpje maken met uw mobiele telefoon. Tenminste, als dan op een veilige manier kan. Kijk ook goed in welke richting de dader wegvlucht, dat is belangrijk om deze persoon te achterhalen. De meldkamer laat dan meteen vluchtwegen afzetten, waardoor het net zich sluit.

Samen

Politiechef Vissers: “Ook in 2014 blijven we doorgaan met de verstevigde aanpak op inbrekers overvallers en straatrovers, Ondanks de ingezette daling, zijn de aantallen zijn nog steeds veel te hoog, in het bijzonder bij woninginbraken. Daarbij werken we samen met andere partners en instanties en u.

Mede namens mijn collega’s wens ik u een gelukkig en vooral veilig Nieuwjaar toe!

JEU DE BOULES CLUB, DE REIT

jeudeboules

JEU DE BOULES CLUB 

Iedere dinsdagmiddag om 1400 uur is n gezellige

groep mensen  actief aan het je de Boulen op de baan voor

Zonnehof (huis van de Reit)

Heb je zin om mee te doen? Kom kijken en meld je aan.

 

 

 

 

 

HULP IN WOONGROEP

We zijn op zoek naar buren die als vrijwilliger ruimte hebben om in de avond van 18.00 – 22.00 uur max. de dienstdoende in de zorg te ondersteunen in een huiskamer voor 7 personen. Betreft, koffie schenken en makkelijke activiteit, gezelligheid en aandacht, terwijl andere worden verzorgd voor de nacht. Van 17-21.00 Uur en op onze kosten meedoen met de maaltijd is ook bespreekbaar. Je mag zelf aangeven wanneer je kan. Ook wisselende dagen/data is mogelijk. Voor info bel…013-4624012.

Carien Ansems, Zonnehof, Huis van de Reit

Uw Ouderenadviseur

IEDERE WOENSDAGOCHTEND TUSSEN 11.00 en 12.00 uur AANWEZIG

INFORMATIE EN ADVIES OVER:
…..Woningen voor ouderen en woningaanpassingen
……Financiële regelingen en subsidies
……Regiotaxi en Wet Mastschappelijke Ondersteuning (WMO)
……Hulp van instellingen, zoals thuiszorg, maltijdendiensten, hulp van vrijwilligers
Klussendiensten en woonzorgcentra
……Activiteiten, zoals bewegen en sport, cursussen, ontmoetingactiviteiten,
Recreatie en vrijwilligerswerk.
…….Weten wat er te doen is in de wijk.
…….Ondersteuning bij een inititatief of idee.
…….Op of aanmerkingen over de wijk.
BEMIDDELING BIJ:
Het verkrijgen van diensten en financiële regelingen.

PRAKTISCHE HULP BIJ:
Het invullen van eenvoudige(aanvraag) formulieren

Soms is een probleem telefonisch niet op te lossen, of bent u niet in staat om het spreekuur te bezoeken. Dan kunt u n afspraak maken voor een huisbezoek.

Contactgegevens:
Naam. Benu Evigincan
Adres. Schakelring Zonnehof
Prof.Gimbrèrelaan 24
5037EK Tilburg
Telef. 06 23236557
E-mail. Banuevgincan@contourdetwern.nl

Boodschap Bus Zonnenhof

bus_zonnehof

Iedere maandagochtend van 10.00 tot 12.00 naar de grote Albert Heijn.

 

We rekenen wel de ritprijs 1,50 euro.

Graag aangeven of er een rollator meegaat in de bus.
Wanneer u uw eigen begeleiding meeneemt dan geldt ook voor uw begeleiding de ritprijs van 1,50 euro.

BURGERNET BERICHT

BURGERNET BERICHTunnamed

 

 

MAAK HET INBREKERS NIET TE MAKKELIJK !!

 

De zon is weer aan het schijnen en dan laten we al gauw de ramen openstaan of trekken we ‘even snel’ de deur achter ons dicht.

Gelukkig kunnen al een paar simpele handelingen een inbraak voorkomen. Doe altijd de ramen (incl. dak- en wc-raampjes) dicht

en de deur op slot. Zelfs als u maar heel even de deur uit bent. Laat u zich tijdens deze tropische dagen niet verrassen door ongenode gasten in uw woning.

Meer informatie kunt u vinden op: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

 

Burgers, politie en gemeenten werken samen aan veiligheid
www.burgernet.nl  –  0900-8844

 

Er is nog veel meer wat u kunt doen om woninginbraken te voorkomen en hier zijn lang niet altijd kosten aan verbonden. Kijk voor meer informatie op: http://www.politiekeurmerk.nl/zomercampagne.

WIM ADRIAANSEN, “EEN VEILIGE WIJK, IS EEN GEZONDE WIJK, zéker ook met meer AED’s”

Door Guus van Gorp: Wim Adriaansen woont al jaren in Tilburg West en heeft er veel zien veranderen,”ik kies niet voor een afwachtende houding. Zelfwerkzaamheid is voor mij, zélf de handen uit de mouwen steken. Zo versterk je de veiligheidbeleving van mensen, maar kun je ook bijdrage aan betere gezondheidszorg, ook uit preventief  oogpunt. Stichting AED Tilburg maakt zich sterk voor behoud en versterking van een stedelijk dekkend netwerk van AED-apparaten die bediend worden door goed opgeleide vrijwilligers. Want bij hartreanimatie zijn de eerste 6 minuten essentieel. Dat is letterlijk hart voor mensen.AED 1

 

Ook Piet van Erp, coördinator bij Stichting AED Tilburg is er duidelijk over:”Een hartstilstand komt altijd onverwacht”. Per AED, wat staat voor Automatische Externe Defibrillator, zijn dan ook minstens 15 opgeleide vriijwilligers nodig. Zodat je op de plek des onheils LEVENSREDDEND minstens 2 hulpverleners beschikbaar hebt in geval van een gemelde hartstilstand. Natuurlijk werken we vervolgens samen met professionals. Maar die eerste 6 minuten door inbreng van Stichting AED zijn zó essentieel, dat de stichting in de loop der tijd ook veel goodwill heeft opgebouwd en daarmee ook een netwerk aan belanghebbenden en sponsors, waaronder de Hartstichting. Ook de training en nazorg is zodoende goed gewaarborgd, met ook nascholing en bijscholing.

AED 2

Op die koude en zonnige donderdag in Maart, zit de loop er goed in rondom Winkelcentrum Westermarkt, want ook de weekmarkt staat er met altijd mensen die hun mening kwijt willen. Daarbij gezondheidszorg op peil houden staat ook hoog op de agenda van velen. Eén ding is zeker, vrijwilligerswerk lééft in Tilburg West. Waar veel mensen samenzijn is de aanwezigheid van een AED  van extra belang. Vrijwilligerswerk met hart en ziel. Wim Adriaansen:” een goede reden om hier 5 maart de aftrap te doen van een campagne die ook Tilburg West met voldoende AED’s  “hartsafe” maakt. Verschillende apparaten hangen er al in de wijk, ook in andere wijken neemt de dekking toe, maar het kan altijd meer, want een hartstilstand kan jong en oud treffen. Ook de plaatselijke politiek steunt dit mooie werk meer en meer, evenals wijkraad Bosrijk, welzijnsplatform Contour de Twern, maar ook de winkeliers. Vrijwilligers zijn welkom maar ook sponsoren

Meer weten: www.aedtilburg.nl  www.hartstichting.nl  www.6minuten.nl