Verbeter de Reit

Een initiatief door en voor de bewoners in de Reit

"Verbeter de Reit" is een initiatief van enkele bewoners uit de wijk, voor verbetering van de Reit.

We willen met buurtacties leuke initiatieven ondernemen om de Reit te verbeteren. Dit kan alleen als u actief met ons mee wilt doen. Op deze site houden wij u op de hoogte van de initiatieven en eventuele evenementen of andere informatie over de Reit.

Andere initiatieven:

INFO
Voor meer contact en informatie over "Verbeter de Reit": Klik hier voor het contactformulier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke laatste vrijdag van de maand van 17.00 tot 19:00  uur is de buurtkroeg open

HULP IN WOONGROEP

We zijn op zoek naar buren die als vrijwilliger ruimte hebben om in de avond van 18.00 – 22.00 uur max. de dienstdoende in de zorg te ondersteunen in een huiskamer voor 7 personen. Betreft, koffie schenken en makkelijke activiteit, gezelligheid en aandacht, terwijl andere worden verzorgd voor de nacht. Van 17-21.00 Uur en op onze kosten meedoen met de maaltijd is ook bespreekbaar. Je mag zelf aangeven wanneer je kan. Ook wisselende dagen/data is mogelijk. Voor info bel…013-4624012.

Carien Ansems, Zonnehof, Huis van de Reit

Uw Ouderenadviseur

IEDERE WOENSDAGOCHTEND TUSSEN 11.00 en 12.00 uur AANWEZIG

INFORMATIE EN ADVIES OVER:
…..Woningen voor ouderen en woningaanpassingen
……Financiële regelingen en subsidies
……Regiotaxi en Wet Mastschappelijke Ondersteuning (WMO)
……Hulp van instellingen, zoals thuiszorg, maltijdendiensten, hulp van vrijwilligers
Klussendiensten en woonzorgcentra
……Activiteiten, zoals bewegen en sport, cursussen, ontmoetingactiviteiten,
Recreatie en vrijwilligerswerk.
…….Weten wat er te doen is in de wijk.
…….Ondersteuning bij een inititatief of idee.
…….Op of aanmerkingen over de wijk.
BEMIDDELING BIJ:
Het verkrijgen van diensten en financiële regelingen.

PRAKTISCHE HULP BIJ:
Het invullen van eenvoudige(aanvraag) formulieren

Soms is een probleem telefonisch niet op te lossen, of bent u niet in staat om het spreekuur te bezoeken. Dan kunt u n afspraak maken voor een huisbezoek.

Contactgegevens:
Naam. Benu Evigincan
Adres. Schakelring Zonnehof
Prof.Gimbrèrelaan 24
5037EK Tilburg
Telef. 06 23236557
E-mail. Banuevgincan@contourdetwern.nl

Boodschap Bus Zonnenhof

bus_zonnehof

Iedere maandagochtend van 10.00 tot 12.00 naar de grote Albert Heijn.

 

We rekenen wel de ritprijs 1,50 euro.

Graag aangeven of er een rollator meegaat in de bus.
Wanneer u uw eigen begeleiding meeneemt dan geldt ook voor uw begeleiding de ritprijs van 1,50 euro.

Betrokken buurtbewoner

image


Wist u dat we  een bewoner in onze wijk hebben die iedere morgen de wijk in gaat om zwerfvuil op te ruimen.

Wij vinden dat zij het verdiend om eens in het zonnetje te worden gezet.

Vandaag hebben wij haar namens Verbeter de Reit een mooi boeket bloemen bezorgd.

Nolly van Kempen, dank je wel

WHATSAPP BUURTPREVENTIE

Sinds de start van deze moderne vorm van buurtpreventie in 2014 in de Reeshof is de veiligheid en sociale leefbaarheid in de betrokken wijken verbeterd. Een onderzoek door de UvT medio 2015 bevestigt dit vermoeden en dat was voor de gemeente Tilburg de reden om zich in te spannen om deze manier van buurtpreventie voor geheel Tilburg te realiseren.
Op dit moment zijn er over de gehele stad, inclusief Udenhout en Berkel-Enschot 80 Whatsapp-groepen actief met ongeveer 7000 deelnemers. In het verspreidingsgebied van deze krant alleen al  4 groepen.
Hoe werkt het?
Doelstelling.
Het vroegtijdig signaleren van verdachte omstandigheden als een vorm van “moderne buurtwacht” door je gezamenlijk te laten zien en preventief te kunnen optreden.
Het signaleren van verdachte omstandigheden gebeurt door in eerste instantie 112 te bellen. Dit kan iedereen die lid is van de groep doen maar wel uitsluitend in die situaties waarin er mogelijkheid tot “pakkans” is. Aansluitend verstuur je een appje via de Whattsapp-groep en vanaf dat moment houdt iedere aangesloten deelnemer ogen en oren open en meldt relevante zaken.
Iedere groep heeft een beheerder en daarnaast enkele coördinatoren. Zij zijn ook lid van de groep en via hen kunnen appjes worden doorgegeven aan beheerders van andere groepen. Op die manier kunnen verdachte personen en/of voertuigen gevolgd worden wanneer zij zich verplaatsen.
De beheerder/coördinator heeft ook de taak om de whatsapp-communicatie na hoogstens 15 minuten te beëindigen en via mail te melden aan de politie Tilburg.
Hoe meer ogen en oren, hoe effectiever de whatsapp-groepen zijn. Sinds kort is er ruimte voor 256 deelnemers per groep en daarmee is er nog voldoende uitbreiding mogelijk in de groepen in uw wijk.
Regie.
De regie over de whatsapp-groepen ligt bij de gemeente Tilburg. Aanmelden kan ook alleen via de gemeente. Na aanmelding ontvangt u van de betreffende beheerder nadere informatie.
Aanmelden?

Wilt u zich aanmelden voor deze vorm van buurtpreventie ? Stuur dan een mail naar Adryo Toorians, veiligheidsadviseur van de gemeente Tilburg met daarin uw naam, adres, uw 06-nummer en e-mailadres. Zijn adres is adryo.toorians@tilburg.nl Alvast hartelijk dank voor uw deelname.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD.

  1. HET BUURTPEVENTIETEAM VAN DE REIT, IS DRINGEND OP ZOEK NAAR VERSTERKING VAN HET TEAM.

Heeft u ook interesse om deel te nemen aan buurtpreventie in De Reit? Neem dan contact op met Claudia van Dongen via 06 15 88 18 42 of via buurtpreventie@tilburg.nl.

 

2       ZONNEHOF(HUIS VAN DE REIT),

ZONNEHOF HEEFT EEN MOOIE WELKOMSTBALIE, ALLEEN DE STOEL IS LEEG, ER IS VRAAG NAAR VRIJWILLIGERS OM DE RECEPTIE TE BEMANNEN.

TAAKOMSCHRIJVING: Zonnehof(huis van de Reit) heeft een mooie welkomstbalie, we hebben momenteel al een klein groepje die deze functie mee opstart. We kunnen nog meer mensen gebruiken om een leuk team samen te stellen. Vaak komen bezoekers bij ons binnen en dan zie je die zoekende blik. Waar moet ik zijn, wie kan mij te woord staan?

U staat bezoekers te woord, heet hen welkom, u weet wie u kunt bellen bij vragen en u wijst de bezoeker de weg. U houdt van een praatje met de bezoeker en noteert zijn/haar vraag wanneer u niet direct kunt handelen.

Tevens is de combinatie met andere taken mogelijk ( hierbij kunt u denken aan ophalen en thuisbrengen van bewoners in het huis of aanleunwoningen enzev.)

voor informatie kunt u contact opnemen met Kenneth van Hoop (coördinator recptie) telef..013-4624000

WAT MAAKT HET WERK DE MOEITE WAARD:

U heeft een zinvolle en dankbare vrijwilligersfunctie. Bezoekers zullen u dankbaar zijn en tevreden hun weg vinden en met genoegdoening te woord gestaan zijn.

Vrijwilligerscontract, vrijwilligersfeest, kerstpakket, evaluatiegesprek , bijeenkomst 2 x per jaar.

WERKTIJDEN: ochtend en / of middag.  09.30-13.30/ 13.30-17.30 uur

INFORMATIE:, jose.jacobs@schakelring.nl

 

 

BURGERNET BERICHT

BURGERNET BERICHTunnamed

 

 

MAAK HET INBREKERS NIET TE MAKKELIJK !!

 

De zon is weer aan het schijnen en dan laten we al gauw de ramen openstaan of trekken we ‘even snel’ de deur achter ons dicht.

Gelukkig kunnen al een paar simpele handelingen een inbraak voorkomen. Doe altijd de ramen (incl. dak- en wc-raampjes) dicht

en de deur op slot. Zelfs als u maar heel even de deur uit bent. Laat u zich tijdens deze tropische dagen niet verrassen door ongenode gasten in uw woning.

Meer informatie kunt u vinden op: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

 

Burgers, politie en gemeenten werken samen aan veiligheid
www.burgernet.nl  –  0900-8844

 

Er is nog veel meer wat u kunt doen om woninginbraken te voorkomen en hier zijn lang niet altijd kosten aan verbonden. Kijk voor meer informatie op: http://www.politiekeurmerk.nl/zomercampagne.

WIM ADRIAANSEN, “EEN VEILIGE WIJK, IS EEN GEZONDE WIJK, zéker ook met meer AED’s”

Door Guus van Gorp: Wim Adriaansen woont al jaren in Tilburg West en heeft er veel zien veranderen,”ik kies niet voor een afwachtende houding. Zelfwerkzaamheid is voor mij, zélf de handen uit de mouwen steken. Zo versterk je de veiligheidbeleving van mensen, maar kun je ook bijdrage aan betere gezondheidszorg, ook uit preventief  oogpunt. Stichting AED Tilburg maakt zich sterk voor behoud en versterking van een stedelijk dekkend netwerk van AED-apparaten die bediend worden door goed opgeleide vrijwilligers. Want bij hartreanimatie zijn de eerste 6 minuten essentieel. Dat is letterlijk hart voor mensen.AED 1

 

Ook Piet van Erp, coördinator bij Stichting AED Tilburg is er duidelijk over:”Een hartstilstand komt altijd onverwacht”. Per AED, wat staat voor Automatische Externe Defibrillator, zijn dan ook minstens 15 opgeleide vriijwilligers nodig. Zodat je op de plek des onheils LEVENSREDDEND minstens 2 hulpverleners beschikbaar hebt in geval van een gemelde hartstilstand. Natuurlijk werken we vervolgens samen met professionals. Maar die eerste 6 minuten door inbreng van Stichting AED zijn zó essentieel, dat de stichting in de loop der tijd ook veel goodwill heeft opgebouwd en daarmee ook een netwerk aan belanghebbenden en sponsors, waaronder de Hartstichting. Ook de training en nazorg is zodoende goed gewaarborgd, met ook nascholing en bijscholing.

AED 2

Op die koude en zonnige donderdag in Maart, zit de loop er goed in rondom Winkelcentrum Westermarkt, want ook de weekmarkt staat er met altijd mensen die hun mening kwijt willen. Daarbij gezondheidszorg op peil houden staat ook hoog op de agenda van velen. Eén ding is zeker, vrijwilligerswerk lééft in Tilburg West. Waar veel mensen samenzijn is de aanwezigheid van een AED  van extra belang. Vrijwilligerswerk met hart en ziel. Wim Adriaansen:” een goede reden om hier 5 maart de aftrap te doen van een campagne die ook Tilburg West met voldoende AED’s  “hartsafe” maakt. Verschillende apparaten hangen er al in de wijk, ook in andere wijken neemt de dekking toe, maar het kan altijd meer, want een hartstilstand kan jong en oud treffen. Ook de plaatselijke politiek steunt dit mooie werk meer en meer, evenals wijkraad Bosrijk, welzijnsplatform Contour de Twern, maar ook de winkeliers. Vrijwilligers zijn welkom maar ook sponsoren

Meer weten: www.aedtilburg.nl  www.hartstichting.nl  www.6minuten.nl

FIETSTAXI

Sinds begin september heeft Tilburg er een nieuw vervoermiddel bij: de fietstaxi.

We werken onder het het motto “Schoon vervoer in de schônste stad van ’t laand”. Immers, met de fietstaxi vervuilen we niets, spierkracht en lichte elektrische trapondersteuning klaren het werk.
De fietstaxi is slow transport in hectische tijden, op een rustige manier genieten van de omgeving zonder zelf hoeven te lopen! De fietstaxi imageis een opvallende verschijning in het straatbeeld van Tilburg. U geniet en uw omgeving geniet weer van u (u zult het zelf merken).
Wat mag u verwachten?
Personenvervoer in Tilburg op afroep, u belt of mailt en we maken een afspraak om u op te halen om u naar uw bestemming te brengen en indien gewenst om u daarna ook weer terug te brengen. Bent u minder mobiel, dan kan de chauffeur ook samen met u een boodschap doen. De fietstaxi kan u tot voor de deur van de winkels brengen! Ook voor toeristische tochtjes in Tilburg kunt u bij ons terecht.

We rekenen af per tijdvak, tot 15 minuten € 5,= daarboven € 3,= per 10 minuten (prijs per persoon, bij twee personen geldt een korting van 20%).

Andere wensen? Neem contact met ons op en we bespreken het. Offertes worden op maat gemaakt.
De fietstaxi als reclameobject
De fietstaxi is uiteraard veel op straat. Valt goed op en is dan ook uitermate geschikt voor uw reclame uitingen. De volledige achterzijde kan eenvoudig worden voorzien van uw reclame, maar ook de gehele fiets is daarvoor geschikt. Informeer naar de mogelijkheden!

Bekijk de website
www.fietstaxitilburg.nl en volg ons op facebook Fietstaxi Tilburg

Met fietsvriendelijke groeten
Fietstaxi & Transport Tilburg
Theo Smeele.

www.fietstaxitilburg.nl