Een initiatief door en voor de bewoners in de Reit

Geschiedenis

Geschiedenis van de Reit

geschiedenis-dereit1De Reit is een van de oudere herdgangen ( deel van een dorpsgemeenschap)) van Tilburg en komt ook al vroeg in de aktes van Tilburg voor, al in de tijd van de Engelberten, in de twaalfde eeuw.
Er werd toen gesproken van ” Het Goed ter Rijt”
Het is heel lang, totdat de bouwplannen voor Tilburg-West in de jaren 60 kwamen, een nogal afgesloten en dunbevolkte herdgang geweest.
De Reit werd aan de westzijde begrensd door moerassen en heides en later de Oude Warande.

De Kaart Van Zijnen uit 1760 maakt melding van “de Ryt” met drie namen erbij; “Dodenhoek” de oostelijke punt van de driehoek, “Hoge Mart” gelegen in het westen richting noorden en de zuidwestelijke punt ” Koninxhoek”.

In de 19de eeuw zijn er twee spoorlijnen door de herdgang De Reit aangelegd.
Allereerst in 1860-1863 de lijn Breda-Eindhoven.
In 1867 werd de spoorlijn Tilburg-Turnhout geopend en deze liep net ten zuiden van de zuidoostelijke punt van de herdgang “De Reit” dus bij de “Dodenhoek”.

Een van de naoorlogse uitbreidingswijken van Tilburg, werd De Reit
Eerst werd de wijk het Zand gerealiseerd, omstreeks 1960 werd met de Reit begonnen.
Realisatie van De Reit en het vrijwel gelijktijdig uitgevoerde plan Het Wandelbos vormt
een voorlopig sluitstuk van de stadsuitbreidingen in westelijke richting.
Voordat de bouw in De Reit begon, werd het gebied bewoond door boeren. Een deel van de vrij arme zandgronden bestond uit bos.
Sporadisch zijn nog fragmenten van deze bossen terug te vinden, bevoorbeeld op het terrein van de Universiteit van Tilburg.
Binnen De Reit speelt een stedenbouwkundige visie van de architecten/stedenbouwkundigen Komter en Van de Laan een rol van betekenis.
De Reit heeft ongeveer 5270 inwoners en er staan ongeveer 2450 woningen
Opvallend is het groene karakter en de aanwezigheid van (stedelijke) voorzieningen.
Het rechthoekige patroon van wegen is kenmerkend voor de opbouw van de wijk.
De Reit kent woonbuurten die zijn opgebouwd uit stempelpatronen.

Het zuidelijke deel toont een afwijkend beeld, daar zijn vooral grotere woningen op individuele kavels gebouwd.
Het deel van het uitbreidingsplan “de Reit” te Tilburg, hetwelk in opdracht van de Maatschappij voor Stadsontwikkeling onder directie van de Landbank N.V. werd gerealiseerd, is gelegen ten zuiden van de Professor Cobbenhagenlaan, de 70 meter brede Oost West lopende allĂ©e, die uitmondt in het (toen) nieuwe complex van de Universiteit.
De gevarieerde bebouwing in deze wijk is een ontwerp van E.F.Groosman, Architect B.N.A. Te Rotterdam.
Door de gehele wijk werd een groot aantal garages gebouwd.
Het geheel werd dusdanig groot van opzet, met brede boulevards en ruime plantsoenen, dat we hier van een hoogtepunt inonze huidige stadsontwikkeling konden spreken.
De huizen werden verkocht door Makelaarskantoor J.J.M.Stok, Fabriekstraat 3 in Tilburg
De prijzen voor de huizen….. Type D tussen 20.000 en 21.575 Gulden
Type C tussen 26.000 en 28.000 Gulden

In het noorden ligt de Abdij-en torenbuurt waar 703 woningen staan, het merendeel bestaat uit huurwoningen.

Vanaf 1970 begon men een verdieping op de bestaande woningen te plaatsen, “Franse Kap” genoemd, later werden ook meer rechthoekige verdiepingen op de bestaande woningen geplaatst.
De eerste “Franse Kap” in de wijk werd geplaatst in de Mahoniestraat nummer 1

Hoe komt het gebied aan zijn naam? vraagt er misschien iemand. Welnu, een “rijt” is een waterloop met een eigen karakter. Wij zagen het begrip omschreven als het dalvormig begin van een van de vele zijtakken van de Kempische stroompjes. De meestal langgerekte loopjes liggen tussen hoge zandruggen en zijn uiteraard steeds bij waterscheidingen gelegen. Vooral de Kempen heeft ooit veel “rijten” gekend. Ze zijn – evenals bij ons – nagenoeg alle door ontginning en/of bebouwing uit het landschap verdwenen. Soms ging hun naam over op een gebied. En dat is met onze “Reit” ook het geval..