Een initiatief door en voor de bewoners in de Reit

de Reit

Brasserie dagschotels

MAANDAG   22  juli

Vlinderpasta met dilleroomsaus, gerookte zalm en courgette met een frisse salade 

DINSDAG  23  juli

Schnitzel met jager saus, doperwten/wortelen en rösti

WOENSDAG 24 juli

Kipvink, jus, spitskool  en gekookte aardappelen

I.v.m. de inrichting van de Brasserie voor de activiteit “Breek je week” is het rond 18.30 onrustig in de Brasserie. Wij nodigen u daarom uit om, indien mogelijk, wat eerder te komen. Wij serveren uit vanaf 17.00 u

DONDERDAG  25  juli

Boerenpasteitje (pasteibakje gevuld met ragout van champignons, ham en prei) met rauwkostsalade 

VRIJDAG   26  juli

Kibbeling met cocktailsaus, witlofsalade en krielaardappelen met tuinkruiden

ZATERDAG  27  juli

Varkenslapje met jusbloemkool en aardappelpuree

ZONDAG  28  juli

Boef Bourguionsperziebonen en bistrofrites met mayonaise

VERGADERING WIJKRAAD

Notulen vergadering 28 maart 2019.

Aanwezig: Carien Ansems, Ans de Bont, Jan Mutsaers, Paula Kok, Piet van Berkel, Myriam van Loon, Jan v.d.Laar (later aangeschoven), Joop Vissers, Alex van Assouw, Hanneke Bergmans, Ton Hafkemeijer, Evy van Riel, Monique van de Ven, Marion van Beurden, Linda de Rooij (website).1. Opening

Carien opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Er wordt even stil gestaan bij het overlijden van mevrouw van Disseldorp.2. Website ( niet vermeldt op de agenda).

Linda de Rooij (Schakelring) geeft toelichting op de nieuwe website.

Na overleg met diverse personen is er flink gesleuteld aan de website.

Jammer dat de samenwerking met de wijk ( Huis van de Reit) niet duidelijk naar voren komt.

Belangrijk van de website is dat men nu duidelijk kan zien welke woonvormen men op Zonnehof heeft.

Ook de vaste activiteiten zijn te zien op de website.

Vanuit de groep nog een aantal opties:- De Zonnewijzer , zodat familieleden van cliënten op de hoogte zijn van het wel en wee binnen Zonnehof. – Link naar website Verbeter de Reit .- Link naar Wijkraad Tilburg 3 West (Wijkkrant).

De vergadering is van mening dat de dagelijkse activiteiten te zien moeten zijn op de TV schermen in het gebouw.3. Monique van de Ven-Deijkers , wijkverpleegkundige.

Vanaf 1-2-2019 is op men gestart met een thuiszorgteam.

Zij geeft toelichting  op de Pallitatieve Terminale Thuis Zorg die Schakelring aanbiedt.

Monique gaat een omschrijving van hun taken op papier zetten en zorgt dat alle leden dit krijgt.4. Gezellig samen naar Zonnehof:- Wijkgericht, wijkbewoners zijn welkom op Zonnehof.- Signalen: Wijkbewoners die voorbij de Academielaan wonen willen meer informatie.

Opties: Folderen in de wijk en tijdens Buurtcafe.

Er wordt een groep gevormd die dit nader gaat onderzoeken ( Evy van Riel, Alex van Assouw en Ans de Bont).5. Bewoners voor bewoners:- Gericht op de bewoners op Zonnehof.- De cliëntenraad heeft veel bewoners bezocht en gevraagd naar hun ervaring van wonen op Zonnehof.- Er zijn 4 Gastdames die de bewoners ondersteunen in het leggen van contacten.6. Dementievriendelijke wijk.

Evy van Riel: Netwerk ligt even stil.

Vanaf september wordt er op verschillende plaatsen in de wijken een netwerkbijeenkomst gehouden.

Extra aandacht voor Abdij  Torenbuurt.

Alex merkt op dat de vergadering destijds gekozen heeft om zich alleen te beperken tot de directe omgeving van Zonnehof.

Abdij/Torenbuurt heeft een bewonerscommissie, Joop Visser en Jan v.d.Laar nemen ook deel aan de vergaderingen van deze commissie.

Marion van Beurden heeft in  een gesprek met Natascha Verhaaren (omgevingsmanager Gemeente Tilburg) gevraagd of de Gemeente een extra “potje”heeft voor de activiteiten van Zonnehof daar veel wijkbewoners gebruik maken van de “pot” van Zonnehof bewoners.

Natascha zoekt het uit en staat er volledig achter.7. Wijkfeest Zonnehof.8. Het wijkfeest wordt dit jaar op 23 juni van 13.00 tot 17.00 gehouden.

Bij goed weer , buiten aan de voorkant, bij slecht weer in de Brasserie.

Er vinden diverse optredens plaats.

Tevens staan er 6 marktkramen met o.a. Buurtcafé, cliëntenraad, voorlichting Zonnehof, Mama Mia en nog 2 plaatsen nader in te vullen.9. Rondvraag:

Piet : Parkeerbeleid. Is inmiddels opgelost, overal weer gratis parkeren.

Paula: Er staat al erg lang een oranje fiets in de Mangrovestraat, bij navraag blijkt de fiets regelmatig te worden gebruikt.

Graag zwarte inkt gebruiken bij het afdrukken van de menukaart daar hij nauwelijks te lezen is.

Joop : 5 oktober Seniorenbeurs in de Euroscoop( de laatste keer op deze locatie).

Myriam: Flyer Beter 3 West. Beter bekend maken onder bewoners/wijkbewoners.

Stuurt de flyer  digitaal naar Alex.

Volgende vergadering is op donderdag 13 juni 2019.

BETER3WEST

HULP NODIG?

WILT U GRAAG HULP BIJ HET ONDERHOUDEN VAN UW TUIN?

HEEFT U HULP NODIG BIJ HET OPRUIMEN VAN UW ZOLDER OF SCHUUR?

HEEFT U EEN SCHILDERKLUS DIE U ZELF NIET UIT KUNT VOEREN?

HEEFT U EEN ANDERE KLUS OF VRAAG?================================================

En heeft u maandelijks ongeveer hetzelfde te besteden als iemand Met een bijstandsuitkering, Dan kan Beter3West misschien iets voor u betekenen.

Met vrijwilligers uit us Wijk, boeren wij de klus voor u uit.

Wij vragen hiervoor een kleine tegenprestatie, die past bij up mogelijkheden.

Marlijn Doedee (dinsdag t/m donderdag) 06 12041150

Pim Roijakkers 06 44660353

beter3west@contourdetwern.nl

Klussers en vrijwilligers graag aanmelden bij Marlijn.

NIEUWJAARSRECEPTIE BUURTCAFÈ

Vrijdag 25 januari kwamen buren en wijkbewoners elkaar nieuwjaar wensen tijdens onze maandelijkse Buurtcafé avond.

 Iedereen werd hartelijk ontvangen met n heerlijk glaasje glühwein.

Voor de nodige hapjes was  ook gezorgd 

Het was n gezellige drukte en er werd volop gebuurd ,zoals dat heet.

Iedere laatste vrijdag van de maand is het buurtcafé open voor buurt en wijkbewoners.

Iedereen is welkom.

Tot ziens in t buurtcafé , Zonnehof, huis van de Reit.

Anneke,Thea en Ans

geschiedenis-dereit1De Reit is een van de oudere herdgangen ( deel van een dorpsgemeenschap)) van Tilburg en komt ook al vroeg in de aktes van Tilburg voor, al in de tijd van de Engelberten, in de twaalfde eeuw.
Er werd toen gesproken van ” Het Goed ter Rijt”
Het is heel lang, totdat de bouwplannen voor Tilburg-West in de jaren 60 kwamen, een nogal afgesloten en dunbevolkte herdgang geweest.
De Reit werd aan de westzijde begrensd door moerassen en heides en later de Oude Warande.

De Kaart Van Zijnen uit 1760 maakt melding van “de Ryt” met drie namen erbij; “Dodenhoek” de oostelijke punt van de driehoek, “Hoge Mart” gelegen in het westen richting noorden en de zuidwestelijke punt ” Koninxhoek”.

In de 19de eeuw zijn er twee spoorlijnen door de herdgang De Reit aangelegd.
Allereerst in 1860-1863 de lijn Breda-Eindhoven.
In 1867 werd de spoorlijn Tilburg-Turnhout geopend en deze liep net ten zuiden van de zuidoostelijke punt van de herdgang “De Reit” dus bij de “Dodenhoek”.

Een van de naoorlogse uitbreidingswijken van Tilburg, werd De Reit
Eerst werd de wijk het Zand gerealiseerd, omstreeks 1960 werd met de Reit begonnen.
Realisatie van De Reit en het vrijwel gelijktijdig uitgevoerde plan Het Wandelbos vormt
een voorlopig sluitstuk van de stadsuitbreidingen in westelijke richting.
Voordat de bouw in De Reit begon, werd het gebied bewoond door boeren. Een deel van de vrij arme zandgronden bestond uit bos.
Sporadisch zijn nog fragmenten van deze bossen terug te vinden, bevoorbeeld op het terrein van de Universiteit van Tilburg.
Binnen De Reit speelt een stedenbouwkundige visie van de architecten/stedenbouwkundigen Komter en Van de Laan een rol van betekenis.
De Reit heeft ongeveer 5270 inwoners en er staan ongeveer 2450 woningen
Opvallend is het groene karakter en de aanwezigheid van (stedelijke) voorzieningen.
Het rechthoekige patroon van wegen is kenmerkend voor de opbouw van de wijk.
De Reit kent woonbuurten die zijn opgebouwd uit stempelpatronen.

Het zuidelijke deel toont een afwijkend beeld, daar zijn vooral grotere woningen op individuele kavels gebouwd.
Het deel van het uitbreidingsplan “de Reit” te Tilburg, hetwelk in opdracht van de Maatschappij voor Stadsontwikkeling onder directie van de Landbank N.V. werd gerealiseerd, is gelegen ten zuiden van de Professor Cobbenhagenlaan, de 70 meter brede Oost West lopende allée, die uitmondt in het (toen) nieuwe complex van de Universiteit.
De gevarieerde bebouwing in deze wijk is een ontwerp van E.F.Groosman, Architect B.N.A. Te Rotterdam.
Door de gehele wijk werd een groot aantal garages gebouwd.
Het geheel werd dusdanig groot van opzet, met brede boulevards en ruime plantsoenen, dat we hier van een hoogtepunt inonze huidige stadsontwikkeling konden spreken.
De huizen werden verkocht door Makelaarskantoor J.J.M.Stok, Fabriekstraat 3 in Tilburg
De prijzen voor de huizen….. Type D tussen 20.000 en 21.575 Gulden
Type C tussen 26.000 en 28.000 Gulden

In het noorden ligt de Abdij-en torenbuurt waar 703 woningen staan, het merendeel bestaat uit huurwoningen.

Vanaf 1970 begon men een verdieping op de bestaande woningen te plaatsen, “Franse Kap” genoemd, later werden ook meer rechthoekige verdiepingen op de bestaande woningen geplaatst.
De eerste “Franse Kap” in de wijk werd geplaatst in de Mahoniestraat nummer 1

Hoe komt het gebied aan zijn naam? vraagt er misschien iemand. Welnu, een “rijt” is een waterloop met een eigen karakter. Wij zagen het begrip omschreven als het dalvormig begin van een van de vele zijtakken van de Kempische stroompjes. De meestal langgerekte loopjes liggen tussen hoge zandruggen en zijn uiteraard steeds bij waterscheidingen gelegen. Vooral de Kempen heeft ooit veel “rijten” gekend. Ze zijn – evenals bij ons – nagenoeg alle door ontginning en/of bebouwing uit het landschap verdwenen. Soms ging hun naam over op een gebied. En dat is met onze “Reit” ook het geval..

BUURTNETWERK HOPIR

Hallo Buurtbewoner!

onze buurt maart sinds kort gebruik van Hopir, een besloten buurt app waar mee je volt de heel buurt kunt berekening.

Enkel inwoners uit De Reit kunnen zich aanmelden. Waarvoor kun je deze buurt app gebruiken?

– om een ladder of boormachine te lenen

– om een lokale vakman of betrouwbare babysit te zoeken

– om mee de inrichting van een nieuw speelpleintje te bepalen

– om verkeersproblemen of wegenwerken in de straat te bespreken

– om meldingen van je gemeente of afvalophaaldienst te ontvangen

– om mensen die hulp nodig hebben te verbinden met hulpvaardige buren

– om samen een buurtbarbecue te organiseren……

 

Hopir is een local initiatief en volleying vrij van koopjes en reclame! hoe kan dat? Wel, Hopir biedt  gemeenten en lokale dienstverleners de mogelijkheid om meldingen van alle een nut in de buurt te plaatsen. Gemeenten hebben verder geen I kijk in de buurt.

Aanmelden is heel eenvoudig en gratis, de instructors vind je hier onder.

Met vriendelijke groet,

Buurtnetwerk Hopir.

 

JE BENT UITGENODIGD VOOR DE BUURT DE REIT.

Hoe schrijf je je in?

1 Download de mobile app of surf naar www.hopir.com en Vul je adres in

2 geef je buurtcode door……FJJK5

3 Schrijf je in voor je buurt

 

BLOEDPRIKPOST ZONNENHOF, HUIS VAN DE REIT

Sinds 2018 heeft Zonnehof, huis van de Reit een bloedprikpost .

15BloedPrikken.jpg

Met de nieuwe prikpost bereidt Zonnehof haar service verder uit.
We willen graag tegemoet komen aan de wensen van huurders , bewoners en wijkbewoners, zei Carien Ansems, leidinggevende zorg en welzijn van Zonnehof.
Het voordeel is dat ook bezoekers terecht kunnen Iedere DINSDAG en WOENSDAGMORGEN  van 8.30 tot 9.30 uur.

Vanzelfsprekend zijn er op de prikpost ervaren medewerkers van D.B. En de bijbehorende trombosediensten werkzaam.

 

Albers en van Dommelen Fysio- en Manuele therapie

 

Samenwerking Fitness (Senioren)14_Fitnessruimte

Fysio- en Manuele therapie Albers en Van Dommelen en Locatie Zonnehof van Schakelring in de wijk De Reit in Tilburg zijn een unieke samenwerking aangegaan. Dit initiatief is gericht op het stimuleren van bewegen door ouderen onder professionele begeleiding in een prettige omgeving, in kleine groepen met persoonlijke aandacht.

Voor meer info: Albers en van Dommelen

 

MUZIEKLES IN ZONNEHOF, HUIS VAN DE REIT

MUZIEKLES
De les word verzorgd door Johan Koremans een vrijwilliger met talent.
Het idee heerst dat het om zware klassieke muziek gaat, maar dat is niet zo….
Met de uitleg van componist en muziek stukken verademend mooi.
Er zijn nog plaatsen over,.
Tijd van 10.30-12.00 uur op vrijdag, en ook op dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur

Wel even aanmelden bij Carien Ansems telef.nr. 013 4624012

Kosten 50 eurocent  voor koffie of thee met koekje..