Een initiatief door en voor de bewoners in de Reit

Adviespunt Contour de Twern

Beste Wijkbewoners,

In de bijlage vindt u informatie over hetĀ AdviespuntĀ van Contour de Twern waar u terecht kunt

voor diverse vormen voor hulp. ( Let op! het zijn 2 posters onder elkaar )

Met vriendelijke groet,

Wijkregie groep